Odtwórz wideo

O FILMIE

Via Dolorosa – Droga zbawienia to najnowszy film poświęcony Drodze Krzyżowej, męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Aby jak najwierniej oddać sens wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, zaprezentujemy w nim zdjęcia wideo nagrane w Ziemi Świętej, miejscu, gdzie narodził się, nauczał, cierpiał, został zabity i zmartwychwstał Jezus Chrystus.

Za sprawą naszego filmu przekonasz się, jak wygląda współczesna Via Dolorosa w Jerozolimie, zobaczysz „polskie” stacje Drogi Krzyżowej, poznasz kontekst historyczny, religijny i kulturowy czasów, w których żył Jezus Chrystus. Zobaczysz m.in., jak dziś wygląda Golgota, Boży Grób czy inne miejsca związane z męczeńską śmiercią Zbawiciela. Dzięki tej produkcji odbędziesz duchową pielgrzymkę do najświętszego miejsca na ziemi! Dokument został wzbogacony wartościowymi komentarzami ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego teologa i biblisty.

Group 109

DLACZEGO WARTO WESPRZEĆ TĘ PRODUKCJĘ?

Tym filmem chcemy pomóc naszym bliźnim w pełni zrozumieć sens Ofiary, jaką nasz Zbawiciel poniósł za każdego z nas. Do jego realizacji potrzebne są jednak znaczne środki finansowe, dlatego gorąco zachęcamy do wsparcia tego niezwykle potrzebnego dzieła.

Jeśli wesprzesz tę produkcję swoim dobrowolnym datkiem, zaraz po premierze otrzymasz dostęp do filmu!

NASZ CEL

70 000 zł

ZEBRALIŚMY

151 435 zł

POZOSTAŁO

0 zł

1%

Ostatnio wsparli nas: Pan Jan, godz. 12:30, kwota 25 zł

Jak wykorzystamy zebrane środki?

Pokryjemy koszt podróży do Jerozolimy kilkuosobowej ekipy filmowej, dokumentującej obecny wygląd miejsc związanych z męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.

Sfinansujemy produkcję i postprodukcję naszego filmu dokumentalnego. Zebrany materiał filmowy zostanie poddany skrupulatnej selekcji, wysokiej jakości obróbce wizualnej i dźwiękowej, a także profesjonalnemu montażowi.

Wydamy film na DVD, a także wydrukujemy unikalną broszurę z rozważaniami Drogi Krzyżowej.

Przeprowadzimy szeroko zakrojoną kampanię promocyjną w mediach społecznościowych i na katolickich portalach, dzięki czemu dotrzemy z naszym filmem do tysięcy wiernych w naszym kraju.

Rozwiniemy projekt Dla Duszy, w ramach którego planujemy w przyszłości stworzyć dla Ciebie m.in. aplikację mobilną z wirtualną biblioteką, zawierającą lekturę duchową, modlitwy, podcasty oraz kolejne pobożnościowe filmy.

Dla Darczyńców przygotowaliśmy specjalne prezenty!

Wybierz kwotę wsparcia i zdecyduj, jakie upominki otrzymasz

20 zł

 • dostęp do filmu w wersji online
 • e-book zawierający rozważania Drogi Krzyżowej

100 zł

 • dostęp do filmu w wersji online
 • e-book zawierający rozważania Drogi Krzyżowej
 • film na płycie DVD wraz z drukowaną broszurą z rozważaniami

POZOSTAŁO 169/500

150 zł

 • dostęp do filmu w wersji online
 • e-book zawierający rozważania Drogi Krzyżowej
 • film na płycie DVD wraz z drukowaną broszurą z rozważaniami
 • Twoje imię i nazwisko może znaleźć się w napisach końcowych (jeśli wyrazisz zgodę)

POZOSTAŁO 75/100

200 zł

 • dostęp do filmu w wersji online
 • e-book zawierający rozważania Drogi Krzyżowej
 • film na płycie DVD wraz z drukowaną broszurą z rozważaniami
 • Twoje imię i nazwisko może znaleźć się w napisach końcowych (jeśli wyrazisz zgodę)
 • replika wizerunku Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego

500 zł

 • dostęp do filmu w wersji online
 • e-book zawierający rozważania Drogi Krzyżowej
 • film na płycie DVD wraz z drukowaną broszurą z rozważaniami
 • Twoje imię i nazwisko może znaleźć się w napisach końcowych (jeśli wyrazisz zgodę)
 • replika wizerunku Oblicza Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego
 • posrebrzany brelok z kampanii Nie wstydzę się Jezusa

Wesprzyj produkcję filmu

tak jak 2802 osoby osób, dzięki którym mamy już 151 435 zł / 70 000 zł (nasz cel)

[form_vdpayment]

Twoje dane teleadresowe posłużą nam, aby przesłać Ci upominki.

Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:

Film Via Dolorosa – Droga zbawienia realizowany jest w ramach projektu Dla Duszy. Jest to internetowa społeczność Przyjaciół Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi zrzeszająca osoby, którym bliskie są chrześcijańskie, tradycyjne i patriotyczne wartości. W ramach Dla Duszy regularnie docieramy do ponad 168 000 subskrybentów, którzy otrzymują od nas wartościową lekturę duchową. Każdy, kto wesprze produkcję naszego filmu otrzyma też stałą bezpłatną subskrypcję tego newslettera oraz przedpremierowe informacje o nowych akcjach Stowarzyszenia.

Wydawcą filmu Via Dolorosa – Droga zbawienia jest Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi, które od ponad 20 lat propaguje i broni podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. Przez ten czas przeprowadziliśmy wiele kampanii, m.in. rozdaliśmy ponad 3 miliony różańców, ponad milion Cudownych Medalików, ponad 750 tysięcy Tarcz Najświętszego Serca Pana Jezusa czy też setki tysięcy wizerunków Matki Bożej i świętych.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia  usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej >